Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring voor Bruiloften bij Anouk

Versie december 2023

Uw privacy is belangrijk voor Bruiloften bij Anouk. Bruiloften bij Anouk houdt zich dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy.

Bruiloften bij Anouk respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Website: bruiloftenbijanouk.nl.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Bruiloften bij Anouk, gevestigd te Culemborg, KVK-nummer: 88288765.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruiloften bij Anouk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het is noodzakelijk om uw gegevens te verwerken om een offerte op maat te maken en een (toekomstige) overeenkomst uit te voeren.

Bruiloften bij Anouk verkrijgt deze persoonsgegevens doordat u het contactformulier op de website invult of door contact te hebben met u via telefoon, email of fysiek.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Trouwdatum

Indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, verwerkt Bruiloften bij Anouk daarnaast ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Seksuele voorkeur
 • Godsdienst
 • Etnische afkomst
 • Gezondheid

Doelen verwerken persoonsgegevens

Bruiloften bij Anouk gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een offerte op te kunnen stellen.
 • Om de overeengekomen diensten goed te kunnen uitvoeren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te bellen, mailen of bij u op bezoek komen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bruiloften bij Anouk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer uw gegevens worden gedeeld met bedrijven die ingezet worden voor het uitvoeren van diensten voor uw bruiloft of evenement, wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Klachten en vragen

Indien u bezwaar wil maken tegen de manier van verwerking van persoonsgegevens door Bruiloften bij Anouk, indien u het niet eens bent met de privacy voorwaarden of bij vragen, kunt u een mail sturen naar info@bruiloftenbijanouk.nl.

 

 

bruiloftenbijanouk.nl